گزارش کارآموزی معماری در شرکت های پیمانکاری

گزارش کارآموزی معماری در شرکت های پیمانکاری

گزارش کارآموزی معماری در شرکت های پیمانکاری در ۴۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۴۵
حجم ۰ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی معماری در شرکت های پیمانکاری در ۴۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

وظایف و تشکیلات شرکتهای پیمانکاری

بطورخلاصه شرکتهای پیمانکاری به شرکتهایی گفته میشودکه عهده داراجرای‌کاری  از سازمانی شخصی و خلاصه منبعی با قیمتهای معینی می گردد . و انجام اجرای عملیات آنرا بعهده می گیرد . و این شرکتها می تواند در ملکیت یک و یا چند نفر باشد که به یکی از صورتهای تشکیل شرکت مانند شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و یا شرکت تعاونی بوجود می آید . به هر ترتیب پس از تشکیل شرکت یک نفر از سهام داران به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب می گردد و وکلیه وظایف اداره امور شرکت و مدیریت اجرایی پروژه را عهده دار خواهد بود .

با توجه به وظایفی برای مدیریت عامل شرکت وجود دارد لازم است که از امور تجارت حقوق ـ مالی ـ روابط کارکری و امور مهندسی و تولیدی و  خلاصه مدیریت اطلاع کافی داشته باشد . و بتواند در شرایط مختلف روشهای مناسب برای اجرا و  پیشبرد کارها انتخاب نماید . و در کارهای برآورد ، برنامه ریزی ها و خرید و تدارکات و سازمان دهی و کنترل کارها وارد به امور و آگاهی کامل داشته باشد .

در مجموع وظایف کلی پیمانکار را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

 1. بررسی و آنالیز کامل کار پیشنهادی قبل از شرکت در مناقصه ،  با در نظر گرفتن سودی متناسب با سرمایه و پیش بینی لازم در مورد هر گونه مخاطره و آینده نگری های لازم .

 2. داشتن اطلاعات کافی از روشها ، مصالح ، وسایل ساختمانی ، تجهیزات و ماشین آلات .

 3. برآورد دقیق براساس نقشه های موجود ، فهارس بهاء ، سوابق .

 4. نظارت دقیق به کارها و عملیات اجرایی و به وجود آوردن کارایی و راندمان زیاد با داشتن کادر شایسته .

 5. کنترل و نظارت دقیق بر مخارج خرید و حسابداری و  امور مالی .

 6. دارابودن سیستمی برای گزارش ارائه گزارش هزینه های حقیقی و پیشرفت پروژه و مقایسه آن با آنچه که قبلا برآورد شده است .

 7. داشتن سیستم مناسب انبارداری ، نگهداری ابزار و وسایل و ماشین آلات .

 8. داشتن سیستم روابط خوب با کارگران ، فروشندگان ، و سایر مقاطعه کاران و حسن رفتار .

 9. در نظر گرفتن حجم کار مناسب با توجه تشکیلات شرکت .

 10. در اختیار داشتن تشکیلات مدیریت و نظارت صحیح برای رعایت کلیه موارد یادشده .

برای بوجود آوردن یک سیستم مدیریت اجرای پروژه راعهده دار  خواهد بود. با توجه به و ظایفی که برای مدیریت عامل شرکت وجوددارد لازمست که از امور تجارت ـ حقوق ـ مالی ـ روابط کارگری وامورمهندسی و تولیدی  وخلاصه مدیریت اطلع کافی  داشته باشد وبتواند درشرایط مختلف روشهای مناسب برای اجراء وپیشبرد کارها بر آورد برنامه ریزیها وخرید وتدارکات وسازماندهی وکنترل کارها وارد برنامه ریزیها وخریدوتدارکات وسازماندهی وکنترل وارد به امور آگاهی کامل داشته باشد .

 درمجموع وظایف کلی پیمان کار را می توان بشرح ذیل خلاصه نمود.

 1. بررسی و آنالیز کامل وپیشنهادی قبل از شرکت در مناقصه ،بادرنظرگرفتن سودی متناسب  با سرمایه و پیش بینی لازم درمورد هر گونه مخاطره و آینده نگری های لازم .

۲- داشتن اطلاعات کافی ازروشها ،مصالح ،وسائل ساختمانی ،تجهییزات وماشین آلات

 1.  برآوردن دقیق براساس نقشه های موجود ، فهتارس بها ، سوابق .

 2.  نظارت دقیق به کارها وعملیات اجرائی وبوجود اوردن کارآئی و راندمان زیاد باداشتن کادر شایسته .

 3.  کنترل  ونظارت دقیق برمخارج  خرید و حسابداری وامورمالی

 4.  دارابودن سیستمی برای ارائه گزارش هزینه های حقیقی وپیشرفت پروژه ومقایسه آن با آنچه که قبلا برآورده شده است.

 5.  داشتن سیستم مناسب انبارداری ، نگهدای ابزرا ووسائل  وماشین آلات .

 6.  داشتن سیستم روابط خوب باکارگران ،فروشندگان و سایرمقاطعه کارن وحسن رفتار .

 7.  درنظرگرفتن حجم کار مناسب با توجه به تشکیلات شرکت

۱۰- دراختیار داشتن  تشکیلات مدیریت و نظارت  برای رعایت کلیه موارد یاد شده .

برای بوجود آوردن یک سیستم مدیریت پیمانکاری  صحیح که بتواند عملکرد مناسبی نیز داشته باشد مسئولیت مختلف بایستی به گروههای مختلف سپرده شده وبخشهائی کلیه آنها زیرنظر مدیریت شرکت باشد بوجود آوردکه مهمترین این بخشها  عبارتنداز :

بخش مهندسی ـ بخش برآورد ـ بخش مهندسی کارگاه ـ بخش  خریدوتدارکات ـ بخش امور مالی ـ بخش منشیگری وامور بایگانی ـ بخش روابط صنعتی ـ بخش حفاظت وایمنی .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید