گزارشات دوره کارآموزی حقوق در دادگاه عمومی

گزارشات دوره کارآموزی حقوق در دادگاه عمومی

گزارشات دوره کارآموزی حقوق در دادگاه عمومی در ۲۱۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۲۱۸
حجم ۰ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

گزارشات دوره کارآموزی حقوق در دادگاه عمومی در ۲۱۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست

فصل اول
۱- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر    
۲- انواع اوراق قضایی    
۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه    
اصطلاحات    
فصل دوم : شعبه حقوقی
۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    

۶- مطالبه نصف مهریه    
۷- مطالبه وجه چک    
۸- خلع ید   
۹- الزام به تنظیم سند خودرو   
۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه    
۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه    
۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳    
۱۳- صدرو حکم به فروش باغ   
۱۴- مطالبه مهریه    
۱۵- گواهی حصر وراثت   
۱۶- فسخ نکاح   
۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی    
۱۸- ابطال رأی کمیسیون    
۱۹- مطالبه اجور معوقه    
۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه    
۲۱- استرداد چک    

۲۳- فسخ معامله    
۲۴- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
 مغازه    
۲۵- دادخواست اجرت المثل    
۲۶- دادخواست اثبات وقوع بیع    
۲۷- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض    
۲۸- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه    
۲۹- الزام به پرداخت سهم الشرکه    
۳۰- اخذ شناسنامه    
۳۱- فرزند خواندگی    
۳۲- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی    
۳۳- ابطال سند سجلی    
۳۴- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب
۳۵- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج   
۳۶- تغییر نام فرزند    
۳۷- تعدیل اجازه بها    
۳۸- تنفیذ وصیت نامه    
۳۹- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی    
۴۰- انتقال سند   
فصل سوم
۴۱- مطالبه وجه    
۴۲- حضانت فرزند    
۴۳- تخلیه    
۴۴- استرداد جهیزیه    
۴۵- اجرای قرار تأمین خواسته    
۴۶- دستور موقت   
۴۷- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری    
۴۸- الزام به ایفاء تعهد    
۴۹- اجرای و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته    
۵۰- اجرای مهریه    
۵۱- اجرای دادنامه ۸۰۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن ۱۵۷۹۹۲۹۰ ریال می باشد    
۵۲- مطالبه مهریه    
۵۳- مطالبه مهریه    

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید