پروپوزال بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با انطباق پذیری مسیر شغلی افراد شاغل در شرکت پلی اکریل شهر اصفهان۹۱-۱۳۹۰

پروپوزال بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با انطباق پذیری مسیر شغلی افراد شاغل در شرکت پلی اکریل شهر اصفهان۹۱-۱۳۹۰

پروپوزال بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با انطباق پذیری مسیر شغلی افراد شاغل در شرکت پلی اکریل شهر اصفهان۹۱۱۳۹۰ در ۱۲ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۱۲
حجم ۰ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

پروپوزال بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با انطباق پذیری مسیر شغلی افراد شاغل در شرکت پلی اکریل شهر اصفهان۹۱-۱۳۹۰ در ۱۲ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پروپزال کارشناسی ارشد شامل:

مقدمه و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات پژوهش          

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی و انگلیسی به شیوه APA

فایل به صورت ورد و با فرمت doc  می باشد و قابل ویرایش می باشد.

قسمت هایی از پروپزال:

مقدمه و بیان مسئله

انطباق پذیری مسیر شغلی کنار آمدن با تغییر ات را تسهیل می‌کند. تغییر در فعالیت‌های کاری به علت جهانی سازی، توسعه‌ی تکنولوژی، بی ثباتی اقتصادی، دگرگونی شرایط دموگرافیک اثر معنا داری بر محیط‌های کارآموزی دارند (هرنی[۱] ، ۲۰۰۷؛ به نقل ازیوسفی، ۱۳۹۰). واقعیت دنیای شغلی امروز این است که برخی افراد مجبورند از مسیرهای شغلی گذر کنند و بعضی دیگر مسیرهای شغلی‌شان را تغییر دهند تا کار رضایت بخش را بیابند. از این رو هم سازمان‌ها ناگزیر از برگزیدن افرادی هستند که به سرعت منطبق می‌شوند و هم کارکنان ناچارند با عوامل موثر بر انطباق پذیری مسیر شغلی آشنا باشد (هارلی و هنسون[۲] ، ۲۰۰۶). اما مسأله مهم در این میان آن است که چگونه می‌توان انطباق پذیری را ایجاد کرد و چه عوامل فردی و اجتماعی در شکل گیری و بهبود آن موثرند؟

از میان نظریه‌های گوناگونی که برای انطباق پذیری بیان شده است، ساویکاس [۳](۱۹۹۵, ۱۹۹۷,۲۰۰۲) انطباق پذیری را آمادگی مقابله با وظایف غیر قابل پیش بینی، حضور در نقش‌های کاری مبهم و سازگاری با موقعیت‌های توأم با تردید می‌داند. ساویکاس (۲۰۰۵, ۲۰۰۱) برای انطباق پذیری مسیر شغلی چهار بعد قائل است: داشتن "دغدغه"، "کنترل"، "کنجکاوی" و "اعتماد". به نظر وی فرد باید از هر چهار ویژگی برخوردار باشد تا توانایی انطباق پذیری در مسیر شغلی اش داشته باشد. هر کدام از ابعاد انطباق‌پذیری مسیر شغلی  نیز[۱]Hearne

[۲]Hurley-Hanson

[۳]Savickas

هدف پژوهش

هدفی که در  این پژوهش مطرح است این است که آیا شیوه های فرزندپروری (استبدادی، سهل گیرانه، قاطع و اطمینان بخش) با انطباق پذیری مسیر شغلی (دغدغه کنترل، کنجکاوی و اعتماد) افراد رابطه دارد.

فرضیه پژوهش

بین شیوه های فرزندپروری (استبدادی، سهل گیرانه، قاطع و اطمینان بخش) با انطباق پذیری مسیر شغلی (دغدغه کنترل، کنجکاوی و اعتماد) افراد رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی

مفهومی

شیوه های فرزندپروری: سبکهای فرزند پروری "ترکیب هایی از رفتارهای والدین است که در موقعیتهای گسترده ای روی می دهند و جو فرزندپروری بادوامی را پدید می آورند" (برک لورا،۱۳۸۷).

انطباق پذیری مسیر شغلی: ساویکاس [۱](۱۹۹۵, ۱۹۹۷,۲۰۰۲) انطباق پذیری را آمادگی مقابله با وظایف غیر قابل پیش بینی، حضور در نقش‌های کاری مبهم و سازگاری با موقعیت‌های توأم با تردید می‌داند.

عملیاتی

شیوه های فرزندپروری: منظور نمره ایست که آزمودنی از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند کسب می کند.[۱]Savickas

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید